VA Anlegg (Vann og Kloakk)

Vi kan hjelpe til med å grave, planere og sørge for at du blir tilkoblet offentlig vann og kloakksystemer. Vi sørger for at prosessen blir gjort iht til alle lover og forskrifter som staten har innført. Vi har lang og bred erfaring med slike oppdrag, og det er veldig viktig at de respektive instanser i kommune blir kontaktet og at alle papirer blir riktig utfylt. Vi hjelper selvsagt til med alt dette.