Våre tjenester

Grunnarbeid / Tomteutgraving

Selger finsoldet matjord

Rivningsarbeid

Dreneringsarbeid

Murer

Tippbil-transport / Krokcontainer

GE Graveservice – Georg Myhrer, skal alltid være din prefererte partner på: Graving, Gravearbeid, Grunnarbeid, Maskintransport, Maskinflytting, Rivningsarbeid, Tomteutgraving, Drenering, Murer, Plener, Beleggningsstein, Asfalt, Kantstein, Trefelling, VA-Grøfter, Veibygging, Transport, Park & Anlegg, Fundamentering og Spunting.

Kontakt oss

for en uforpliktende prat!